Javascript ile E-Beyanname Sitesinden Toplu Beyanname ve Tahakkuk İndirme

Maliye bakanlığı E-Beyanname sitesinden aşağıdaki javascript kodunu kullanarak, Chrome tarayıcısı üzerinden toplu bir şekilde beyanname ve tahakkukları indirebilirsiniz. Algoritma şimdilik sadece beyanameleri indirmektedir.

Bunun için yapılması gereken ayarlar: Dosya kayıt yeri ile ilgili ayarlar: Google Chrome ayarlar kısmından, gelişmiş ayarlara girilir. İndirilenler kısmı aşağıdaki şekilde ayarlanır. Daha sonra açılır pencere ayarları için, içerik ayarları kısmından pop-up'lar ordan da istisnaları yönet kısmına https://[*.]ebeyanname.gib.gov.tr:443 adresi eklenir.

Beyannameleri indirmek için; yer imleri çubuğuna yeni sayfa ekle tıklanır ve adına her hangi bir ad, url kısmına aşağıdaki JavaScript kodu yapıştırılır. Chrome üzerinden E-Beyanname sistemine oturum açtıktan sonra Beyanname ara bölümünden kriterler seçilerek beyanname arama işlemi gerçekleştirilir. (Sadece Onaylı beyannameler kısmını seçmeyi unutmayınız). Beyanname listesi ekrana geldiği zaman, yer imleri çubuğuna eklemiş olduğumuz kısayola tıklanır. Beyannameleriniz hızlı bir şekilde belirtmiş olduğunuz dizine indirilecektir.

javascript:
var beysayi = beyOids.length;
var ksayfa = Math.floor(beysayi/25);
var token = document.getElementById('TOKEN').value;
var islem1sayac = 0;
var islem2sayac = 0;
var islem3sayac = 0;
var islemsure = prompt("İşlemler arası süre (1000 = 1 saniye):", "2000");
var beyanname = new Array();
var tahakkuk = new Array();
var msjdiv = document.getElementById('bynList0_top');

function my(msj) {
	return msjdiv.innerHTML = msj;
}

function beyannameIndir(beyid,token) {
	var burl = "https://ebeyanname.gib.gov.tr/dispatch?cmd=IMAJ&subcmd=" +
	"BEYANNAMEGORUNTULE&TOKEN="+token+"&beyannameOid="+beyid+"&inline=false";
	window.open(burl, "_blank");
} 

function tahakkukIndir(beyid,tahid,token) {
	var turl = "https://ebeyanname.gib.gov.tr/dispatch?cmd=IMAJ&" + 
	"subcmd=TAHAKKUKGORUNTULE&TOKEN="+token+"&beyannameOid="+beyid +
	"&tahakkukOid="+tahid+"&inline=false";
	window.open(turl, "_blank");
}

var islem1 = setInterval(function() {

	var bsec  = document.querySelectorAll('img[src="images/pdf_b.gif"]');
	for (b=0; b<=bsec.length-1; b++) {
		var battr = bsec[b].getAttribute('onclick');
		var bparc = battr.split("'");
		beyanname.push(bparc[1]);
	}
	
	var tsec  = document.querySelectorAll('img[src="images/pdf_t.gif"]');
	for (t=0; t<=tsec.length-1; t++) {
		var tattr = tsec[t].getAttribute('onclick');
		var tparc = tattr.split("'");
		tahakkuk.push(tparc[3]);
	}
		
	document.querySelectorAll('input[type=button]')[2].click();
	my((islem1sayac+1)+'. sayfa taranıyor...');
	islem1sayac++;
	if (islem1sayac>ksayfa) {
		clearInterval(islem1);
		my('Beyanname/Tahakkuk tarama işlemi tamamlandı.');
		var islem2 = setInterval(function() {
			beyannameIndir(beyanname[islem2sayac],token);
			islem2sayac++;
			if (islem2sayac>beysayi-1) {
				clearInterval(islem2);
				my("Beyanname indirme işlemi tamamlandı.");
				var islem3 = setInterval(function() {
					tahakkukIndir(beyanname[islem3sayac],tahakkuk[islem3sayac],token);
					islem3sayac++;
					if (islem3sayac>beysayi-1) {
						clearInterval(islem3);
						my("Tahakkuk indirme işlemi tamamlandı.");
						alert('Toplamda '+beysayi+ ' adet beyanname/tahakkuk indirilmiştir. Kodlama Recep KARAMANLI - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."');
					}
				},islemsure);
			}
		},islemsure);
	}
},islemsure);


Gösterim: 9830