Yeni İnternet Vergi Dairesi Token Kodu [Adres Çubuğundaki]

Beyanname arama yapıldıktan sonra sunucudan dönen json kodu